MEDEDELINGEN N.A.V. DE REGERINGSVERKLARING OVER HET CORONA-VIRUS !

MEDEDELINGEN N.A.V. DE REGERINGSVERKLARING OVER HET CORONA-VIRUS !
  1. Wekelijkse kerkdiensten vanaf zondag 15 maart 2020:
De kerkdienst van zondag 15 maart 2020 in de Pelgrimskerk zal géén doorgang vinden. Voor geïnteresseerden wordt via NPO2 een korte meditatie uitgezonden die wordt geleid door ds. De Reuver.
Of de kerkdiensten van de komende weken doorgang kunnen vinden wordt door ons nog bezien. In elk geval wordt het tot eind maart uitgesloten geacht om de wekelijkse kerkdiensten op de normale wijze te vieren. Of er andere (online) mogelijkheden bestaan, wordt op zo kort mogelijke termijn onderzocht. Wij hopen u in de komende week hierover meer te kunnen melden.
 
  1. Ouderenmiddag in De Meerwende op 13 maart 2020:
Deze is in nauw overleg met de “zorgleiding” van De Meerwende afgezegd. Juist binnen De Meerwende is men genoodzaakt zeer stringente maatregelen te treffen die binnenkomst en/of verspreiding van het Corona-virus zoveel als enigszins mogelijk is wordt voorkomen. Alle genodigden zijn hierover zoveel als mogelijk persoonlijk geïnformeerd.
Of en in hoeverre dit ook geldt voor de protestantse eredienst van zondag 22 maart is nog een punt van overleg.
 
  1. Eetcafé op donderdag 19 maart 2020:
Het maandelijkse eetcafé dat is gepland op donderdag 19 maart 2020 vindt géén doorgang. Zoveel als mogelijk zijn de gasten die zich hebben opgegeven hierover door de organisatoren ingelicht.
 
  1. Kerkcafé op vrijdag 27 maart 2020:
Het kerkcafé dat is gepland voor vrijdag 27 maart 2020 zal niét worden gehouden. Ook hier zijn zoveel als mogelijk de “vaste gasten” geïnformeerd.
 
  1. Afscheidsdienst van ds. Bert Griffioen op zondag 29 maart 2020:
De afscheidsdienst van ds. Bert Griffioen, die gepland is op zondag 29 maart 2020 zal naar verwachting zéker door meer dan 100 bezoekers worden bijgewoond. Reden waarom deze bijeenkomst (alleen al vanwege het verbod op bijeenkomsten van meer dan 100 personen) geen doorgang vindt op dát moment. Wij beraden ons samen met ds. Griffioen op een ander, passend moment waarop wij (hopelijk in alle rust en gezondheid) afscheid kunnen nemen. U wordt hierover geïnformeerd zodra hier meer over bekend is.
 
terug