LITURGIE IN BEWEGING

LITURGIE IN BEWEGING
Loek Seeboldt en Bert Griffioen nodigen u uit, in het kader van het oecumenisch gesprek, in de Ontmoetingsruimte van de Pelgrimskerk voor een gespreksavond in het kader van het verdiepen van onze oecumenische contacten.

Ontmoeting en gesprek van parochianen en gemeenteleden van beide kerken lijkt ons van belang. Een van de vragen waar wij op in zullen gaan is: Hoe komt het toch dat Pasen steeds op verschillende data valt, terwijl Kerst altijd op 25 december valt?

Maandagavond 17 februari 20.00 uur is iedereen welkom hier over te horen en al de ins en outs van de kerkelijke kalender te bespreken.
Hartelijke groet,
Bert Griffioen, mede namens Loek Seeboldt.
terug