LEGAAT ONTVANGEN EN BESTEMD VOOR.....

Dankzij het legaat kan de kerkklok weer helder en uitnodigend luiden
LEGAAT ONTVANGEN EN BESTEMD VOOR.....
Blij verrast en dankbaar waren we als kerkenraad dat wij kort geleden een legaat ontvingen van een gemeentelid dat ons is ontvallen.
Deze dankbaarheid hebben we inmiddels overgebnracht aan de dierbaren van dit gemeentelid.

Maar als de gelegenheid zich voordoet, geven wij er de voorkeur aan een legaat of ten minste een deel ervan voor een specifiek doel te bestemmen, zodat men ook weet dat het een goed doel dient.

In dit geval is afgelopen zomer de kerkklok defect geraakt en zo goed mogelijk hersteld. Maar de monteur gaf daarbij direct aan dat eigenlijk de motor vervangen dient te worden en de klok ook verder "gereviseerd" moet worden. In goede samenspraak in de kerkenraad hebben wij daarom besloten het legaat gedeeltelijk hiervoor te bestemmen.

Wij nemen aan dat onze kerkklok binnenkort dus weer helder en uitnodigend zal luiden als oproep om "te kerke te gaan" en tijdens het bidden van het "Onze Vader". En dat mede dankzij de goede gever.

Harm Jonker
voorzitter CvK
terug