zondag 5 november 2023 om 10.00 uur

5 november Woorddienst, Oogstdienst
Voorganger(s): Ds. Mirjam Vermeij
Organist: Mark de Vries

Orde van dienst 5 november 2023 – 7de van de herfst

In deze dienst wordt Hannie van Driel-van de Velde herbevestigd als ouderling met de taak van scriba.

De organist zal vooraf aan de dienst een orgelwerk spelen van Dietrich Buxtehude (1637-1707).
Nun bitten wir den Heil´gen Geist. BUXWV 209. Dit is een zeer ingetogen orgelwerk.

VOORBEREIDING
Welkom en mededelingen
Stiltemoment
Aanvangslied: NLB 111: 1, 2
Groet
Bemoediging en drempelgebed
Vervolg aanvangslied: NLB 111: 3
Kyriegebed
Glorialied: NLB 869: 1, 5
gelofte en verbintenis van Hannie van Driel
Zingen: NLB 362: 1 en 2
DIENST VAN HET WOORD
Inleiding
Lezing uit de Bijbel: Spreuken 9:1-18 (NBV21)
Lied: NLB 43: 1 en 3
Lezing uit de Bijbel: Matteüs 25:1-13 (NBV21)
[Lied: NLB 751: 1, 2, 4
Muziek door organist
Overweging
Stilte
Orgelspel Taizé liederen, of een kort ingetogen/contemplatief orgelwerk van Cesar Franck (1822–1890)
Zingen Lied NLB 461: 1, 3, 4
DIENST VAN HET ANTWOORD
Levensberichten  
Voorbeden  
Stil gebed
Gezamenlijk gebeden Onze Vader
Inzameling van de gaven
Slotlied: NLB 1010: 1, 2, 4
Zending en zegen met Amen (1x).

Na afloop speelt de organist Vater unser im Himmelreich, eveneens van Dietrich Buxtehude. BUXWV 219.
Eveneens een orgelwerk met bescheiden orgelstemmen.


 

terug