KERKBALANS 2020; DE EERSTE RESULTATEN !

KERKBALANS 2020; DE EERSTE RESULTATEN !
In de tweede helft van januari is de landelijke Actie Kerkbalans gehouden. Heeft u uw bijdrage al toegezegd? Dan willen we u daar hartelijk voor bedanken! Zo niet, dan verzoeken wij u dit alsnog te doen. Uw geld wordt goed besteed!

Op dit moment zijn er al veel de reacties binnen, echter hebben we helaas minder toegezegd gekregen dan vorig jaren. Via deze weg willen we iedereen die nog niet gereageerd heeft vragen: wilt u dat binnenkort doen? De inkomsten uit Actie Kerkbalans zijn van essentieel belang voor het goed functioneren van onze kerk.

Mocht u moeite hebben met het invullen van kerkbalans, dan kan Foeke Dekker (lid van het college van kerkrentmeesters) u daarbij helpen. Hij kan ook bij u thuis het ingevulde formulier ophalen.
Hij is bereikbaar op 06-21572847.

Als laatste nog een dankwoord aan alle vrijwilligers die ook dit jaar weer hebben meegeholpen met de actie. Hartelijk bedankt voor jullie inzet, zonder jullie was dit niet gelukt!

Marijn Vis
Penningmeester
terug