JAARLIJKSE KERKENRAADSDAG OP 1 APRIL 2017; HET IS ECHT GÉÉN GRAP!

Er is veel te bediscussiëren, maar.....we komen met de uitslag ervan bij u terug!
JAARLIJKSE KERKENRAADSDAG OP 1 APRIL 2017; HET IS ECHT GÉÉN GRAP!
Tijdens de gemeenteavond in het najaar 2016 is toegezegd dat wij terug zouden komen op diverse zaken met betrekking tot de ontwikkeling van onze gemeente.
Die toezegging zijn wij niét vergeten, maar….besluitvorming daarover is niet eenvoudig, zeker niet gelet op de bovenstaande beperkingen. Wij zullen daarom proberen op 1 april aanstaande over diverse onderwerpen duidelijke besluiten te nemen en/of voor te bereiden, zodat wij deze besluiten tijdens een medio mei/juni te houden gemeenteavond kunnen voorleggen en toelichten.

Wij vertrouwen erop dat u ons deze tijd gunt ten behoeve van een zorgvuldige besluitvorming.
terug