INFORMATIE OVER HET PASTORAAT IN ONZE GEMEENTE

Pastoraat betekent dikwijls het voeren van gesprekken met geloofsgenoten over moeilijke situaties in het leven
INFORMATIE OVER HET PASTORAAT IN ONZE GEMEENTE
(In het beleidsplan voor het pastoraat ( voorjaar 2018) hebben wij het als volgt geformuleerd:

De Protestante Gemeente Badhoevedorp-Lijnden wil een gemeente zijn waarbij:
1. mensen God op het spoor komen, zoekend naar de weg die Hij met mensen wil gaan
2. aandacht wordt gegeven aan zingevingvragen en het zoeken naar spiritualiteit
3. een bijdrage wordt geleverd aan de leefbaarheid van de wereld, waarbij geen oordeel wordt gegeven over verschillende geloofsbelevingen, maar begrip wordt getoond over het feit dat God zich op vele manieren laat zien in levens van mensen
4. zij wil omzien naar de kwetsbaren binnen onze gemeente
5. het omzien naar elkaar een vanzelfsprekendheid is, vanuit de gedachte dat gemeenteleden allen "het ambt van gelovige" bekleden )
terug