IN MEMORIAM PAULINA VAN DER MEER-VAN RIJN

IN MEMORIAM PAULINA VAN DER MEER-VAN RIJN
Als oudste zus in het gezin waarin ze opgroeide heeft zij veel betekent voor haar zussen en broers, omdat haar moeder wegens een zwakke  gezondheid hulp nodig had. Een langere studie dan de driejarige HBS die ze volgde had zij anders best graag gehad. Lien genoot van gezelligheid, van de kinderen en de kleinkinderen, en ze was meer een gevoelsmens dan iemand die een uitgebreid verhaal of discussie zocht.

In de dienst lazen we onder andere de woorden van psalm 68, vers 20, die als huwelijkstekst met Ruud en Lien meeging: ‘Geprezen zij de Here, dag aan dag draagt hij ons’ en het gesprek tussen Jezus en de schriftgeleerde over wat het grootste gebod is, namelijk de Heer uw God lief te hebben en uw naaste. Wie dat centraal stelt is niet ver van het Koninkrijk!
terug