IN MEMORIAM: DOMINEE AAD VAN EGMOND

IN MEMORIAM: DOMINEE AAD VAN EGMOND
Deze Rotterdammer kwam bij ons vanuit Wormer als tweede predikant naast de Amsterdammer Bil. Aad was van hen beiden de ‘theoloog’. Hij nam zijn gemeente mee in passievolle diensten. Want het lijden van God in Christus stond centraal in zijn moderne denken. Hij bleef samen met zijn wederhelft Wimke, verbonden aan de Gereformeerde Kerk van Badhoevedorp-Lijnden, ook toen hij als docent ging werken in Kampen en daarna als wetenschapper en hoogleraar systematische theologie aan de Vrije Universiteit. Hij inspireerde veel studenten.

Als decaan van de faculteit theologie maakte hij (toen niet meer in Badhoevedorp woonachtig) intensief de ontwikkeling van de PKN mee die aanvankelijk niet koos voor een verband met de faculteit van de VU.
Aad was een bijna altijd goedgehumeurde, humorrijke man. Een heel goed prediker, een leraar vooral. Maar iemand die een van de onzen was en bleef. Veel vrienden maakte het gezin Van Egmond hier en overal.
Aad is veel lichamelijke pijn en ongemak niet bespaard gebleven. Desondanks bleef hij actief. Vorig jaar was hij nog onder ons om te spreken over zijn boek Het christelijk geloof. Daarin neemt hij de lezers mee op weg door het Bijbelse gedachtegoed met als ondertoon: de liefde, dat is God.

Aad en Wimke vierden een aantal maanden geleden hun beider tachtigste verjaardag. We vermoedden toen wel dat het ook misschien een afscheid was, maar we beleefden het niet zo. Hij noemde al zijn vrienden persoonlijk bij naam en bleef ons inspireren. We herdenken hem in grote erkentelijkheid en dankbaarheid en ik, en anderen met mij, in ervaren vriendschap.
terug