HAARLEMMERMEER ZOEKT: ENTHOUSIASTE TAALCOACHES!

HAARLEMMERMEER ZOEKT: ENTHOUSIASTE TAALCOACHES!
In het project Taal op Maat Haarlemmermeer worden Nederlandstalige vrijwilligers één op één gekoppeld aan anderstalige inwoners van de Haarlemmermeer.
Vaak zijn dat vluchtelingen, maar alle nieuwkomers zijn van harte welkom bij het project. Elke week komen taalcoach en taalmaatje bij elkaar om vooral spreekvaardigheid te oefenen. Gedurende het jaar worden er ter ondersteuning van de taalcoaches trainingen en bijeenkomsten georgani-seerd. De coördinatoren van Taal op Maat zijn altijd beschikbaar om, als dat nodig is, op terug te vallen.
info: taalopmaathm@gmail.com Vluchtelingenwerk locatie Haarlemmermeer 023 574 9284. Of via mij: paul-boersma49@kpnmail.nl. Paul Boersma.
terug