GOEDE FEESTDAGE EN EEN GEZOND 2016

GOEDE FEESTDAGE EN EEN GEZOND 2016
Jesaja 9:5,6
Want een kind is ons geboren, een Zoon is ons
gegeven de heerschappij rust op zijn
schouder en men noemt hem: Wonderbare
Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader,
Vredevorst. Groot zal zijn heerschappij zijn en
eindeloos de vrede op de troon van David en
over zijn koninkrijk……
 
terug