GEMIS EN HOOP – PASEN ZAL HET ZIJN !

GEMIS EN HOOP – PASEN ZAL HET ZIJN !
Behalve dat nu onze mogelijkheden om te delen in de kerkgemeenschap kleiner zijn geworden, kunnen we door telefoontjes, kaarten, briefjes, app-jes, mails en andere middelen natuurlijk gelukkig ook veel doen om zo direct als maar mogelijk is met elkaar contact te leggen, al is het nu niet door lijfelijke aanwezigheid.
Dat is een zegen in onze tijd, bij de verdrietige omstandigheid dat gezondheid van met name kwetsbare mensen op het spel staat. Alom wordt er over nagedacht hoe mensen het niet al te lang zonder contact hoeven te redden, die alleen thuis zijn en meer aan huis gebonden. Zo komt er veel positieve inbreng en dat geeft mensen moed.

Bemoedigend vind ik de goede communicatie van de overheid en de deskundigen over deze uitbraak.
De motivering van de beleidskeuzes die daarin gemaakt worden De reacties van voormalig zorgpersoneel, dat in deze omstandigheden zijn diensten aanbiedt. De spontane uitingen van solidariteit van veel Nederlanders met het zorgpersoneel, de bloemen die anders zouden doordraaien die worden geschonken aan het zorgpersoneel enz. Onze samenleving wordt spontaan veel menselijker en fatsoenlijker, lijkt het wel. Als we daar bijval aan willen betuigen, dan maken we allen op onze eigen manier werk van ons geloof dat er opstanding is.
Pasen zal het zijn, ook in 2020!

Het is sowieso al vreemd om afscheid van u te nemen na een periode van negen jaar als dominee in uw midden te zijn geweest.
Maar dat deze periode na mijn berichtgeving drie maanden geleden, zó uit zou lopen in een Coronacrisis tijd kon niemand verwachten. Natuurlijk halen we het moment van afscheid later in.
Maar in april kom ik nu in het Alkmaarse ziekenhuis eveneens in een heel aparte omstandigheid binnen. Mijn collega‟s zijn echter behulpzaam heb ik al gemerkt, dus ik verwacht snel te kunnen wennen in het nieuwe werk.

En, heb ik gemerkt, in Badhoevedorp-Lijnden wordt er door gemeenteleden ook echt opgelet en gebeld en actie ondernomen.
Wilt u er allemaal aan mee blijven doen om deze mooie positieve beweging vast te houden?
Ds. de Reuver haalde zondag jongstleden psalm 25 aan, en sprak over ons zien, omdat er staat (15): “ik houd mijn oog gericht op de Heer”. Het treft me ook, wat ik in een wat vrijere vertaling lees in vers 21 van dezelfde psalm 25 bij Karel Eykman, en geef graag een stukje van zijn tekst ter bemoediging en inspiratie voor ons allen.
“Wil mij te hulp komen
in kwaadwillige tijden in vijandig gebied.
Allereerst gaat het om u, die ik zo nodig heb.
Bewaak mijn gedachten en bewaar ook mijn hart.
Kap al mijn angsten af, trek me weg
van waar ik verzeild raakte
en
laat mij weer zien
de eenvoud en eerlijkheid.
Wil toch dicht bij mij komen,
maak mij wegwijs op deze rare aarde.
Leid mijn stappen naar de juiste rechte straat
in deze stad vol kronkelstegen waarin ik mij verlies.
Richt mijn schreden zo dat ik uitkom
waar ik wil zijn,
in eenvoud en eerlijkheid.”
terug