GEMEENTEAVOND OP 19 JUNI 2017!!!!!! GEMEENTEAVOND OP 19 JUNI 2017!!!!!!
BELANGRIJK VOOR ONS ALLEN!!!!!!
Maandag 19 juni a.s. wordt een gemeenteavond belegd, waar de volgende onderwerpen aan de orde komen:
- financiële situatie van onze gemeente en formatie voor extra pastoraat,
- voor het realiseren van een rouwcentrum en
- resultaten van de actie ‘Help uw kerk aan €€€€-ideeën.’
Uitvoeriger informatie volgt binnenkort via de site en in een volgend Meerkontakt.
Juup Bosch, scriba.
 
terug