GEMEENTEAVOND IN 2020

GEMEENTEAVOND IN 2020
De in het voorjaar 2020 geplande gemeenteavond kon door de coronacrisis helaas geen doorgang vinden.

Om dezelfde reden vinden wij het ook nu nog niet verantwoord die bijeenkomst te houden. Wij verwachten en hopen dat dit tegen het einde van dit jaar wel mogelijk is en nemen daarover in september een besluit.

Onder het kopje Financiën meer over een aangepaste methode om de jaarrekening over 2019 vast te stellen, zonder een gemeente avond.
Andere onderwerpen die ons bezig houden en op een gemeente avond aan de orde moeten komen zijn een nieuw meerjarenbeleidsplan en voortgang in de planvorming over de materiële zaken van de gemeente.
terug