GEEN "OVERSPRINGERS", MAAR WEL BELIJDENISKANDIDATEN!!

Belijdenis doen = wandelen in je geloof
GEEN "OVERSPRINGERS", MAAR WEL BELIJDENISKANDIDATEN!!
Al enige tijd zijn we in gesprek over het geloof en wat dat aan vragen oproept en deze belijdenisdienst bereiden we nu samen voor. De lezingen zijn gedeelten uit het boek Ruth, die met Naomi terugkeert naar Israël, een voor haar onbekend land, want zij werd in het land Moab geboren. Het andere verhaal dat we lezen gaat over de genezing van de dochter van Jairus, de overste die Jezus vraagt te komen: een bijzonder opstandingsverhaal is het.  Het zal een wat andere dienst worden dan we op zondag zijn gewend, en juist daarom zien we er naar uit!
terug