EVEN VOORSTELLEN: IK BEN UW INTERIM-PREDIKANT VOOR HET KOMENDE HALF JAAR!

EVEN VOORSTELLEN: IK BEN UW INTERIM-PREDIKANT VOOR HET KOMENDE HALF JAAR!
In de periode dat ik gemeentepredikant was heb ik mij ontwikkeld door het volgen van verschillende studies en opleidingen:
- Opleiding tot interim predikant 2017.
- Cursus ‘Onopgeefbaar verbonden’(m.n. Conflict en verzoening in Israël) 2016.
- Opleiding tot gemeentebegeleider na seksueel misbruik in een pastorale relatie 2015.
- Cursus ‘Geschonden Lichaam’ (via SMPR) 2014.
- Cursus ‘Kerkelijke Rechtspraak’ 2014.
- Klinisch Pastorale Vorming in ‘Zon en Schild’ te Amersfoort 2010.
- Opleiding om online assessments uit te kunnen voeren en de resultaten van een
persoonlijkheidsscan te interpreteren (iScreen) 2010.
- Doctoraat in de Praktische Theologie (PThU Kampen) 2009.
- Training tot mentor voor beginnende predikanten op Hydepark 2001.
- Opleiding tot gecertificeerd conflictbemiddelaar (Mediatior) 2000.
- Training tot mentor voor ouderejaars studenten in de theologie op Hydepark 2000.

Ook ben ik op andere terreinen actief geweest:
- Mentor beginnende predikant 2019.
- Docent pastoraat bij de cursus Psycho Pastorale Toerusting 2010-2011.
- ‘Flexdocent’ Christelijke Hogeschool Ede (Pastoraat en Gemeenteopbouw) 2006-2007.
- Scriba Classis Kampen 1997-1999.
- Scriba van het Breed Ministerie van de Ring Kampen 1994-1997.
- Lid ‘In Between’ netwerk voor interim pastores + intervisiegroep sinds 2011.
- Lid (voorz.) Reg. College voor het Opzicht, Gelderland/Overijssel en Flevoland 2004-2014.
- Lid (voorz.) van de Cie. Opleidingen en Werkbegeleiding 2000-2004.
 
terug