EEN NIEUWE PREDIKANT! ZO SNEL AL?

EEN NIEUWE PREDIKANT! ZO SNEL AL?
Toen Bert eind december aankondigde dat hij per 1 april zou vertrekken hebben we “onze knopen geteld”. Dat wil zeggen: we hebben op een rij gezet waarmee we op dit moment allemaal bezig zijn, wat we verwachten van onze toekomst en vooral waar we “naartoe” zouden willen.
De uitkomst daarvan hadden we graag in de gemeenteavond van 20 april willen uitleggen en toelichten. Maar dit was helaas onmogelijk. Daarom zullen we u hierbij uitleggen wát we hebben besloten en waaróm!

Hoe jammer ook, een gesprek over de invulling van deze vacature begint altijd met de (on)mogelijkheden! Wat zouden we het liefst willen, hoe zien we dat dan voor ons, welke uitdagingen zien wij dan voor de nieuwe predikant en….kunnen we dat (ook op termijn) betalen?
We hebben eerst de (geschatte) financiële ruimte van nu en de toekomst (de komende 8 à 10 jaar) in kaart gebracht om een predikant te beroepen. Want daarvoor is toestemming van de Classis Noord-Holland vereist. Zij beoordelen of we dat als (krimpende) gemeente kunnen blijven financieren. Na interne discussie over de wenselijkheden en mogelijkheden is een extra Kerkenraadsvergadering belegd in aanwezigheid van ds. Peter Verhoeff, classispredikant voor Noord-Holland.

Op basis van onze (on)mogelijkheden en het advies van Verhoeff is gekozen een “interim predikant” (IP) aan te vragen bij het dienstencentrum van PKN. De rol van een IP in een gemeente is iets anders dan een “gewone” predikant. Zijn rol is om de Kerkenraad en de gemeente te begeleiden bij de (forse) voorziene veranderingen. Hij is dus geen predikant die “voorgaat”, “pastoraat verricht” en reguliere predikantstaken uitvoert. Hij werkt tijdelijk en part-time en begeleidt ons bij het opstellen van het beleidsplan voor de toekomst en de gevolgen die dat heeft voor keuzes over “gebouwen” en “pastoraat”.

Wij zijn tevreden dat het dienstencentrum zo snel heeft gereageerd (normaal kost dit proces een aantal maanden). Ondanks alle huidige beperkingen hebben we de aanstellingsprocedure vrij snel kunnen afronden. Daarom is de IP vanaf 1 april al aan de slag en blijft tot november voor onze gemeente werken.
terug