DODENHERDENKING 4 MEI IN BADHOEVEDORP.

Het monument voor de gevallenen; centraal punt bij de jaarlijkse dodenherdenking
DODENHERDENKING 4 MEI IN BADHOEVEDORP.
De Dodenherdenking, donderdag 4 mei, begint ook dit jaar met de herdenkingssamenkomst in zorgcentrum De Meerwende, Kamerlingh Onneslaan 131. Aanvang 15.00 uur. Alle bewoners hebben de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. Een drietal heeft herinneringen opgeschreven. Tijdens de samenkomst op 4 mei zullen hun getuigenissen klinken. Er zal een programmaboekje zijn, er is mooie muziek en gedichten worden gelezen.
De gastspreker is de heer Paul Boersma, interim - voorzitter van het 4 mei comité Badhoevedorp - Lijnden. Degenen die naar de herdenking in de kapel van de Meerwende komen, krijgen een witte anjer opgespeld, om die uit dankbaarheid en respect voor onze veteranen te dragen. Bovendien krijgt iedereen een witte bloem uitgereikt om op die manier deel te nemen aan de kranslegging bij het monument 's avonds. Van alle bloemen worden boeketten gemaakt. Twee bewoners met hun begeleiding zullen bij de plechtigheid aanwezig zijn.

Het nationale jaarthema luidt: VRIJHEID GEEF JE DOOR. Binnen dit thema wordt extra aandacht gegeven aan een heel bijzondere veteraan:
Vera Lynn. Zij werd 20 maart j. l. 100 jaar! Zij zong immers aan het front en gaf op deze wijze troost en hoop aan de soldaten.
Na de samenkomst en na de koffie is er een kort plechtig moment in de tuin bij de vlag voor De Meerwende. Met nadruk wordt gesteld dat mensen van buiten het zorgcentrum zeer welkom zijn!.

De Raad van Kerken Badhoevedorp - Lijnden zal een herdenkingsdienst houden in de Pelgrimskerk. Deze dienst begint om 19.00 uur en zal iets meer dan een half uur duren. Er is een programma samengesteld met muziek en gedichten. De muziek zal onder anderen worden verzorgd door het Kennemer Koper Kwartet o. l. v. Martin de Rijk en musicus Jacob Kuikman. Na afloop gaan alle aanwezigen in stilte naar het oorlogsmonument, gelegen naast de kerk aan de Snipstraat.
 
Aansluitend begint de herdenkingsplechtigheid bij het monument. Voorzitter van het 4 mei Comité, Henk Biemond, verwelkomt u en leidt de bijeenkomst.  Gastspreker is dit jaar de heer Jan Slomp. In het laatste jaar van de oorlog was hij als 11 jarige jongen ondergedoken en heette toen Jan de Jong. Vader Frits Slomp deed veel verzetswerk; zijn naam in die jaren was Frits de Zwerver. Maar het verzetswerk werd té gevaarlijk en het hele gezin moest onderduiken. Vader Frits richtte zich tegen het verachten van mensen, tegen het indelen van mensen in superieur en minderwaardig. Zoon Jan vertelt zijn persoonlijk verhaal en zal lijnen trekken naar het heden. Tijden roepen om een antwoord.

De Taptoe wordt om 19.58 geblazen, de twee minuten stilte daarna worden gevolgd door het gezamenlijk gezongen Wilhelmus en de kranslegging.
Vele jaren geleden heeft de Oranje Nassau School het oorlogsmonument geadopteerd. Kinderen van groep 7 betrekken de erewacht, delen de programmaboekjes en bloemen uit en lezen gedichten, veelal zelf geschreven. De woorden "NOOIT MEER" zullen voor alle leerlingen hun diepe betekenis moeten krijgen. Het bloemendefilé door de aanwezigen sluit de Dodenherdenking af. Het Kennemer Koper Kwartet verleent ook hier medewerking door het spelen van passende muziek tijdens het defilé.
Er zal een aantal stoelen op het grasveld staan; voel u vrij daarvan gebruik te maken.
terug