DE KERKENRAAD HEEFT TIJDELIJK EEN ANDERE SCRIBA!

DE KERKENRAAD HEEFT TIJDELIJK EEN ANDERE SCRIBA!
Onze scriba, A.J. (Juup) Bosch, is al meer dan 12 jaar scriba van onze kerkenraad. De kerkorde schrijft voor dat je na zo'n periode minimaal een half jaar geen ambtsdrager mag zijn.

In die periode (mei t/m september 2019) is daarom tot tijdelijke tekenbevoegde scriba benoemd, A.R. (Roelie) Bentschap Knook-Knibbe.

We zijn heel blij dat A.J. (Juup) Bosch bereid is om in deze periode notulist van de kerkenraad te zijn en ook andere werkzaamheden van het scribaat wil verrichten, maar hij is dan geen lid van de kerkenraad.
 
terug