CORONA NIEUWS VAN DE KERKENRAAD VOOR DE MAAND APRIL

CORONA NIEUWS VAN DE KERKENRAAD VOOR DE MAAND APRIL
Kerkdiensten:
Er zijn geen wekelijkse kerkdiensten tot en met 28 april 2020. Over de periode daarna weten we dat de regering rond 21 april nadere besluiten neemt. Wij sluiten hierop aan. De volgende (reguliere) uitgave van MEERKONTAKT is 1 mei en zullen u dan (eerder via www.pelgrimskerk.org) informeren. Over de kerkdiensten vóór en tijdens Pasen treft u een artikel aan onder de kop: “NIEUWS & COMMUNICATIE” van de website en hierna op pagina 5.

Openstelling kerkgebouw voor persoonlijke geloofsbeleving:
Net als andere kerken is ons kerkgebouw elke zaterdag van 10.00-11.00 uur open. Dit voor kerkgangers die behoefte hebben in stilte hun geloof te belijden. Ook hiervoor gelden de strenge “coronamaatregelen”. U mag dus alleen in de stiltekapel zijn en ook daar de vereiste afstand van elkaar houden. U kunt daar individueel, in stilte uw geloof belijden en/of een kaarsje aansteken ter bemoediging en troost.

Overige kerkelijke activiteiten:
Alle andere kerkelijke activiteiten in de maand april zijn afgelast. Meer specifiek onder “KERKENRAAD” op de website is een artikel opgenomen over onderwerpen rond het vertrek van ds. Bert Griffioen en hieraan gerelateerde maatregelen. Over de pastorie vindt u op pagina 4 en op de website onder “BEHEERSZAKEN & FINANCIEN” vervolginformatie.

Rouwsuite en eventuele uitvaartbijeenkomsten:
De rouwsuite is altijd gebruik gereed. Dit gaat in nauwe samenwerking met uitvaartondernemer(s) en onder de condities die nu in die branche gelden. Deze dienstverlening willen wij continueren, juist nu! Door de  gedragsaanwijzingen van de overheid is het niet toegestaan condoleances en dergelijke in ons gebouw te faciliteren. Uitvaartondernemers zijn hiervan op de hoogte en wij houden contact met hen.

Pastoraat:
Voor het Pastoraat verwijzen wij naar het artikel dat hierover is geplaatst in de voorgaande MEERKONTAKT en op www.pelgrimskerk.org, onder PASTORAAT & DIAKONAAT”. De inzet en wijze van werken van ons pastoraat zal op deze manier voortgaan.

Verdere berichtgeving en verspreiding van informatie:
We blijven u zo goed mogelijk informeren. Helaas is het niet mogelijk iedereen (op papier aan huis bezorgde) informatie te bieden. Secundair omdat verwerking te lang duurt om actueel te zijn bij ontvangst. Maar nog belangrijker vinden wij het inschakelen van bezorgers van MEERKONTAKT nu te risicovol.
Informatie wordt dus via de website en een extra digitaal MEERKONTAKT verspreid. Voor de wekelijkse preken geldt dat deze op www.pelgrimskerk.org onder “KERKDIENSTEN” staan. Ook via de e-mail worden zij aangeboden. U kunt de preek online lezen, maar ook printen voor anderen in uw omgeving.
Wel vragen wij u dringend: kijk goed om u heen, in uw straat, in uw buurt. U kent als beste uw omgeving! U weet, als geen ander, wie in uw buurt geen digitale middelen heeft om via  www.pelgrimskerk.org of e-mail MEERKONTAKT in te zien. Kleine moeite; bel en bezorg hen een print van kerkblad en “preek van de week”!

Praktische hulp aan wie dat nodig heeft:
Veel gemeenteleden hebben gelukkig al “hun weg gevonden” en zijn in staat of hebben voor elkaar dat kleine, praktische zaken voor hen worden geregeld. Sommigen hebben echter niemand die dit voor hen kan doen. Laten we “dienstbaar zijn aan elkaar en steunen, bemoedigen, maar….ook vooral even helpen met kleine, praktische dingen. Ook dát is met elkaar “gemeente zijn”.
 
terug