CORONA en PASTORAAT

CORONA en PASTORAAT
Belbezoek
Voor onze gemeenteleden betekent het onder andere dat er  niet meer gebeld zal worden  voor het afspreken van een persoonlijk bezoek, maar voor een telefonisch gesprek, een "Belbezoek".

Pastoraal Werkverband
Door de pastorale werkers en contactpersonen wordt met aandacht naar hun bezoekersbestand gekeken  naar wie mogelijk getroffen worden  door deze maatregelen
Het is bijzonder dat juist op dit moment Carla en Ton Herngreen bereid zijn gevonden om ons bezoekersteam te versterken.

Persoonlijk Pastoraat
We willen aan u als gemeente vragen om nog meer dan u al gewend bent, met open ogen en oren naar elkaar om te zien, alert te zijn op signalen en elkaar waar mogelijk te helpen :  Persoonlijk Pastoraat Dat geldt op dit moment  zeker hen, die vallen in de zogenaamde  risicogroepen: ouderen, kwetsbaren, zieken..eenzamen
We vragen aan u om aan ons ( Pastoraal Werkverband )  door te geven als u denkt dat er sprake is van aandacht en contact vanuit ons.

Vanaf het vertrek van dominee Bert Griffioen (per 25 maart aanstaande) en tot terugkeer van de coordinator Pastoraat Lucie Gijzenberg vragen we u te bellen naar:
Jeanne Dees tel.: 06 - 10263232 of 020 - 6594316
Anneke de Korver: 020 - 6595390

 
terug