COMMUNICEREN BINNEN EN BUITEN ONZE KERKGEMEENSCHAP

Communicatie is iets anders dan "iets rondtoeteren"
COMMUNICEREN BINNEN EN BUITEN ONZE KERKGEMEENSCHAP
Voorgeschiedenis:
Het is alweer jaren geleden dat de KR besloot meer aandacht te schenken aan alle vormen van communicatie (en PR) vanuit onze kerkgemeenschap. Té vaak sprak men organisatoren aan op het gemis en/of onvoldoende duidelijke communicatie over activiteiten, maar ook…wat er zoal in onze gemeente “speelt”. Vastgesteld werd dat er een “beleidsnotitie” met doelstellingen voor de communicatie en handvatten voor de uitvoering nodig was.
Hiervoor werd de commissie “Communicatie en PR” opgericht. Al snel werd zij door de “dagelijkse praktijk” ingehaald: de bestaande website “crashte” en er was totaal geen (elektronisch) communicatie meer! Gevolg: de beleidsnotitie kwam er niet en de aandacht richtte zich op herstel van de website. Toen dat (toch) niet lukte, werd een kant-en-klare website aangeschaft. Deze presteert in haar 2de  seizoen, hoewel arbeidsintensief, goed! Maar daarmee werd het échte probleem, “hoe organiseren we alle communicatie” pijnlijk duidelijk.

Zomer 2016 verscheen de langverwachte notitie en is, na diverse toelichtingen en besprekingen, door de KR vastgesteld. De notitie bevat 11 concrete actiepunten. Enkele uitgelicht: het besluit om de app “Protestant” aan te schaffen (voor communicatie via smartphones) en de mogelijkheid om “functionele  mailadressen binnen de kerk te maken. Deze zaken maakt de kerk toekomstbestendiger!
Maar (misschien) het allerbelangrijkst besluit is de redactie van MEERKONTAKT en het web beheer samen te voegen en daarvoor een redactieteam te formeren;  DIE TEAM BEHOEFT ABSOLUUT UITBREIDING, want zij gaat o.a. de over communicatie uitingen (zoals Meerkontakt), zo nodig, , adviseren, teksten redigeren en organisatoren/schrijvers adviseren.
Als je meedoet, zit je met elkaar als “spil in het communicatienetwerk” van onze kerk! Dus…….als je écht nieuwsgierig (en geïnteresseerd) bent, bel 020 388 2505 of mail ejpgraeve@hetnet.nl.

Zodra deze redactie is samengesteld kan zij enkele besluiten vanuit de beleidsnotitie invoeren. Een hartstikke leuke klus voor mensen die van taal houden, maar ook uitdaging vinden in website- en app beheer!
terug