BIJ DE KERKDIENSTEN

BIJ DE KERKDIENSTEN
Op 19 maart, Zondag Oculi (Psalm 25,15 mijn ogen zijn bestendig op de Heer) verwelkomen wij ds. Aart Mak, voorganger bekend van ‘Kerk Zonder Gren-zen’ uit Bloemendaal. Gelezen zal worden Lucas 11, 14-28 waarin Jezus door de omstanders wordt be-ticht met de duivel onder een hoedje te spelen. Hij drijft met de baas van de demonen, Beëlzebul, een ‘demon’ die in een man was gaan wonen uit.
Zondag Laetare (Jesaja 66, 10 verheug u met Jeruza-lem, gij allen die haar liefhebt) 26 maart, de dag dat de zomertijd begint vieren we Klein Pasen, de vierde zondag in de Veertigdagen. Een bijzondere feestdag omdat Pasen als hoopvol licht al voelbaar aanwezig is in teksten en liederen hoewel we ons midden in de voorbereidingstijd bevinden.
Zondag Judica, (Psalm 43, doe mij recht) 2 april verwelkomen we Wilna Wierenga, pastor in Hille-gom. We kennen haar onder andere van een zeer geslaagd koorproject (MIK project) waaraan zij afgelopen jaar leiding gaf in de Pelgrimskerk en hebben haar dan vandaag als voorganger. De lezing is Johannes 8, 46-59, een heftige woordenwisseling van Jezus met de mensen in de synagoge. Hij werpt de beschuldigingen ver van zich af.
Palmpasen 9 april, luidt de Stille Week in, de acht dagen die intens verbonden zijn met Pasen. Deze octaaf begint met de feestelijke intocht van Jezus in Jeruzalem, die op deze dag met name door de kin-deren in de kerk en door alle volwassenen zingend zal worden gevierd, wellicht met echte palmtakjes (buxus).
Hartelijke groet, Bert Griffioen.
terug