BESLUITVORMING KERKENRAAD OVER VOORTGANG PELGRIMSKERK 2025

BESLUITVORMING KERKENRAAD OVER VOORTGANG PELGRIMSKERK 2025
De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Badhoevedorp-Lijnden heeft op 28 oktober 2019 besloten:
  1. De werkgroep ‘Pelgrimskerk 2025’ opdracht te geven haar werkzaamheden voort te zetten.
  2. Initiatieven te ontwikkelen in de volle breedte van de onderzoeksactiviteiten die de Kerkenraad en de Gemeente niet onherroepelijk verbinden aan onomkeerbare gevolgen in het kader van (ver)nieuwbouw van kerkelijke ruimten en/of vervreemding van onroerend goed.
  3. De werkgroep kan naar eigen inzicht specifieke adviserende kennis inroepen en/of inhuren op onder meer de gebieden van ruimtelijke ordening, bouwkunde, bouwkundige berekeningen, planologie, projectontwikkeling enz.
  4. De begroting 2020 aan te passen met een begrotingsbudget voor advieskosten van 20.000 euro voor het jaar 2020 en 20.000 euro voor 2021.
  5. De werkgroep draagt zorg voor een goed verloop van het onderzoeks- en adviesproject, maar is niet aansprakelijk voor de inhoud van de advisering.
A.J.T. den Arend, voorzitter                                                               
A.J.Bosch, scriba

 
terug