BESLUITEN UIT DE SYNODE VAN DE PKN

BESLUITEN UIT DE SYNODE VAN DE PKN
Wijzigingen in de kerkorde:
  • Er komen elf classes, die geleid worden door speciaal daarvoor aangestelde predikanten.
  • Het vierjaarlijkse visitatiebezoek wordt vervangen door een bezoek van de classispredikant.
  • Gemeenten krijgen meer mogelijkheden voor bestuurlijke inrichting en samenwerking.
  • Er komen ringen van gemeenten, waarin zij elkaar ontmoeten.
  • Gemeenten en ringen kiezen een aantal afgevaardigden in de classicale vergadering.
Juup Bosch, scriba.
terug