BESLUITEN KERKENRAAD VOOR APRIL EN MEI 2020

BESLUITEN KERKENRAAD VOOR APRIL EN MEI 2020
Kerkopenstelling op zaterdagmorgen:
We hadden ons kerkgebouw op zaterdagmorgen opengesteld voor gemeenteleden die in de stiltekapel wilden komen. Gebleken is dat hiervoor geen belangstelling is; Vanaf volgende week sluit de kerk hiervoor.

Collecteren op afstand:
De mogelijkheid om, “op afstand, “giften en/of collectebijdragen te doen met behulp van de “Givt-app” wordt in deze Meerkontakt en op www.pelgrimskerk.org onder uw aandacht gebracht en warm aanbevolen..

Een nieuwe (interim) predikant:
De Kerkenraad heeft hiertoe besloten. Hierna in Meerkontakt en www.pelgrimskerk.org leest u meer.

Communicatie:
Dit onderwerp is uiteraard ook uitgebreid aan de orde geweest, maar aangezien dit besluit eigenlijk iedereen raakt is een uitgebreidere toelichting op zijn plaats.
Meerkontakt is altijd welkom (hopen wij), maar zeker in deze periode. Nu proberen we dit keer zo nauwkeurig mogelijk in beeld te hebben welke ouderen in onze gemeente “met smart” wachten op nieuws van de gemeente, maar geen computer hebben. De bestaande bezorglijst (meer dan 450 stuks) is tegen het licht gehouden en opgeschoond. Uitgangspunt is dat gemeenteleden zonder computer Meerkontakt gewoon in hun brievenbus krijgen. Wel zal de uitstraling van deze papieren versie professioneler ogen dan u gewend bent. Met deze maatregel hopen we ook de belasting en risico’s voor onze (veelal) oudere lopers te beperken.

Heeft u hem 1 mei niet in de bus, maar via een andere weg, terwijl u écht geen eigen computer hebt?
Laat dan even door iemand naar vz.kerkrentmeesters@pelgrimskerk.org mailen of bel hem even op (06 2041 4745).
We gaan dan serieus bekijken hoe we u in het vervolg weer kunnen voorzien van een “papieren Meerkontakt”.

En mist u hem terwijl u wél een mailadres hebt?
Mail dan uw mailadres door naar vz.kerkrentmeesters@pelgrimskerk.org en u wordt op de verzendlijst gezet voor digitale verzending.


We hopen oprecht dat onze “trouwe lezers” op deze manier snel kunnen worden voorzien van het “kerknieuws”.

Tot slot:
Na de volgende persconferentie van de regering besluiten wij opnieuw over de relevante zaken.
terug