BERICHTEN VAN DE KERKRENTMEESTERS

BERICHTEN VAN DE KERKRENTMEESTERS
Verwarming:
Kort geleden kregen we bericht dat 3 van de 5 ketels nu langzamerhand écht vervangen moeten worden.
Omdat er momenteel geen coördinator voor onderhoudszaken is, we bovendien een fors bedrag uit onze “algemene reserve” zouden moeten halen om de ketels te vervangen én we midden in de discussie zitten wat we precies met onze gebouwen gaan doen hebben we in het CvK besloten een besluit over de vervanging even “op te schorten”. Dat heeft natuurlijk een risico: de ketel voor de kerkzaal kán een keer uitvallen! Toch menen wij dat dit besluit verantwoord is in verband met alle lopende discussies binnen onze gemeente. Wel achten wij het correct u hiervan op de hoogte te stellen.

Ruimte in de kerkzaal:
Tijdens de normale kerkdiensten zitten we wel erg ruim en dus ook erg ver uit elkaar. En volgens ons kijkt de dienstdoende dominee eerst over een aantal lege rijen met stoelen en pas dán naar ons als gemeenteleden.
We hebben daarom zelfs overwogen om enkele “kamerschermen” te plaatsen zodat de kerkzaal kleiner lijkt en is. Dat vinden we echter niet zo gemoedelijk en gezellig.
We zullen daarom binnenkort de stoelen in de kerkzaal iets anders neerzetten, zodat we “als vanzelf” meer op de voorste rijen met stoelen gaan zitten. Dat geeft zéker meer saamhorigheid en….is ook veel prettiger voor de predikant en de dienstdoende ambtsdragers.
Hoe kunt u zelf meewerken?
Bedenk dat de voorste rijen écht niet gereserveerd zijn voor mensen die nog moeten komen. U mag daar gewoon gaan zitten.

Ledenadministratie (LRP):
Die verordening vereist dat de administratie aan specifieke eisen voldoet. Vanuit de landelijke kerk hebben wij nu bericht gekregen over een aantal herzieningen in de ledenadministratie die nodig zijn. In de komende maanden kunnen sommigen van u daarom een brief vanuit onze gemeente ontvangen met enkele vragen. Hierbij vragen wij u begrip voor deze gang van zaken en verzoeken wij u de betreffende brief (als u die krijgt) te beantwoorden.

Pastorie:
Zonder specifiek te kunnen zijn, hebben we inmiddels met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid hiervoor een tijdelijke optie, die wij nu uitwerken. Zodra we hiervoor meer weten, zullen we u dat vanzelfsprekend laten weten.

Uw Kerkrentmeesters
terug