BERICHTEN VAN DE KERKENRAAD - 7 JULI 2016 BERICHTEN VAN DE KERKENRAAD - 7 JULI 2016
Henk Biemond heeft aangegeven zijn vrijwilligerswerk en dus ook zijn functie als ambtsdrager - ouderling-voorzitter van het College van Kerkrentmeesters – helaas te moeten beëindigen. Voorlopig is penningmeester Jacob van Gelder ook voorzitter van het CvK, maar we zijn dringend op zoek naar een opvolger: de combinatie van beide functies lijkt ons te zwaar en is niet gewenst.
In de vergadering van maandag 11 juli jl is officieel afscheid genomen van Henk en in de kerkdienst van 17 juli a.s. heeft ds. Bert Griffioen aandacht besteed aan het vertrek van Henk.

Pastor Fred van der Louw heeft per 15 augustus a.s. ontslag genomen als kerkelijk werker in onze gemeente: zijn echtgenote gaat weer parttime werken en Fred kan dan een dag per week voor hun kinderen zorgen.
In het najaar zal afscheid van hem worden genomen; daarover informeren we u tijdig.
Juup Bosch, scriba
terug