BERICHTEN UIT DE KERKENRAAD VAN MAANDAG 20 MEI 2019

BERICHTEN UIT DE KERKENRAAD VAN MAANDAG 20 MEI 2019
Rouleren zittingstermijn Diakenen:
Sommige diakenen zijn al langer in hun ambt dan volgens de kerkorde behoort. Om het werk niet te ontregelen zullen deze diakenen hun werk nog een half jaar voortzetten en dan "om beurten" vijf maanden "ambteloos" zijn. Dit houdt in dat zij in deze periode geen dienst zullen doen bij de viering van het Avondmaal. U zult daar in praktijk weinig van merken, maar we zijn hen natuurlijk wel dankbaar dat zij hun ambt daarna weer oppalkken.

Kerkenraadsdag 2019:
In het najaar zual de kerkenraad weer een kerkenraadsdag houden: dit maal waarschijnlijk over bezinning en opstellen van een nieuw beleidsplan.

Jaarrekening 2018 en begroting 2020:
In juli 2019 wordt de jaarrekening over 2018 besproken en daarna zal ook de begroting voor 2020 worden opgesteld. De datum van de gemeente-avond (in het najaar) waarop beide stukken worden gepresenteerd delen we u tijdig mee.

En andere financièle informatie.....
Op de pagina College van Kerkrentmeesters vindt u meer financièle informatie over onze gemeente.

Voortgang werkgroep Pelgrimskerk 2025
En onder Nieuws uit en voor de gemeente vindt u meer informatie over de voortgang van de werkgroep Pelgrimskerk 2025.

De Kerkenraad

 
terug