BERICHTEN KERKENRAAD - september 2015 BERICHTEN KERKENRAAD - september 2015
Tijdens de gemeenteavond op 28 september 2015 zullen de jaarrekening 2014 en begroting 2016 toegelicht worden. Desgewenst kunt u bijbehorende stukken aanvragen bij Jacob v. Gelder, tel. 06-1881 7022, of email jacobendiana@gmail.com.
Zondag 20 september ligt voor geïnteresseerden op de tafel in de Stiltekapel ook een aantal exemplaren klaar. Juup Bosch, scriba

Op maandag 12 oktober 2015 bezoeken namens het Regionaal College voor de Visitatie in Noord-Holland ds. Kees Verhoeven en dhr. Hans de Boer onze gemeente. U kunt desgewenst met hen spreken tussen 19.30 en 20.00 uur, in de consistorie. Juup Bosch, scriba
terug