BERICHT VAN DOMINEE BERT GRIFFIOEN

BERICHT VAN DOMINEE BERT GRIFFIOEN
Hoewel het waarschijnlijk onverwacht voor u is, hoop ik dat u begrip zult hebben voor de keuze die ik meende te kunnen maken voor deze nieuwe baan, natuurlijk in overleg met Will, mijn partner. Na een gesprek met het Moderamen van de Kerkenraad overwegen we de laatste zondag van maart de afscheidsdienst te houden.

Het voelt tegelijkertijd vreemd maar ook goed om deze beslissing aan u allen te moeten melden; precies negen jaar heeft onze verbintenis geduurd, jaren waarin veel is gebeurd. Een goede tijd met vele ontmoetingen. Maar het is nog niet zover dat we al afscheid nemen.

Eerst leven we toe naar het wonderlijke verhaal van het Licht dat schijnt in de velden van Efratha en de zang van de Engelen die onze Hoop voeden. En dat laatste is het belangrijkste.
terug