BERICHT UIT DE KERKENRAAD VAN 10 DECEMBER 2018

BERICHT UIT DE KERKENRAAD VAN 10 DECEMBER 2018
1. Communicatie:
Een kleine werkgroep, bestaande uit Harry den Arend, Harm Jonker en Erik Gräeve, zal aanbevelingen betreffende Meerkontakt en de website uitwerken. Te zijner tijd zullen we u informeren over de consequenties.


2. Crêchebegeleiding:
Daar het niet gelukt is een nieuwe  coördinator te vinden voor de crèche is er zondags geen mogelijkheid meer om kinderen jonger dan 4 jaar op te vangen. Op de site en in Meerkontakt leest u een oproep voor incidentele medewerking van gemeenteleden bij bijzondere diensten.

3. Zorg voor het pastoraat:

Jeanne Dees neemt in februari 2019 als ouderling de zorg voor het pastoraat gedeeltelijk over van Lucie Gijzenberg. Zij zal dan de vergaderingen van moderamen en kerkenraad bijwonen; Lucie Gijzenberg blijft wel coördinator van het pastoraal werkverband.

Juup Bosch, scriba
 
terug