BERICHT KERKENRAAD (UITNODIGING GEMEENTEAVOND MAANDAG 18 SEPTEMBER).

BERICHT KERKENRAAD (UITNODIGING GEMEENTEAVOND MAANDAG 18 SEPTEMBER).
Dat is inhoudelijk een grote klus omdat te verwoorden en op papier te zetten. Als kerkenraad vinden wij het echt belangrijk om dit eerst goed helder te hebben voordat er andere besluiten kunnen worden genomen.
In april hebben wij dat samen met ds. Bert Bakker gedaan. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat het goed is als Bert Bakker ons bij de eerste stappen die wij willen gaan zetten komt ondersteunen. Er is een aantal werkvormen bedacht die ons mogelijk aan het eind van de avond de eerste handvatten opleveren waarmee wij verder kunnen.
Daarom roepen wij u met klem op om aanwezig te zijn op de gemeenteavond van maandag 18 september a.s.. Wij gaan er vanuit dat wij zeker met net zoveel mensen bij elkaar zijn als in juni en indien mogelijk meer. Doe mee om vorm te geven aan onze gemeente nu en in de toekomst. Wij gaan een pad op waarvan wij niet weten hoe het zal lopen, maar het einddoel is dat wij er als gemeente gesterkt uit zullen komen. Dus maandag, 18 september 2017
Plaats Karavanserai, Aanvang 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur staat er een kopje koffie of thee voor u klaar. Agenda:
 Opening;
 Introductie ds. Bert Bakker en uitleg van wat komen gaat;
 1e ronde aan de hand van stellingen op kaartjes;
 Koffie/thee;
 2 e ronde aan de hand van linialen;
 Samenvatting;
 Sluiting;
 Iets drinken.
Zet dit in uw agenda en kom. Wij hebben uw inbreng nu en in de toekomst echt nodig. Wij hebben elkaar nodig binnen de gemeenschap en kunnen dit niet zonder
terug