BEPERKTE KERSTDIENSTEN ALS GEVOLG VAN DE LOCK DOWN

BEPERKTE KERSTDIENSTEN ALS GEVOLG VAN DE LOCK DOWN
Voor heel Nederland heeft de regering strenge "lock down maatregelen" afgekondigd.
Welke gevolgen dat heeft voor ons kerkgebouw, leest u in een extra "Covid-MEERKONTAKT" die is verspreid onder de leden van onze kerkgemeenschap, maar ook in een apart artikel hieronder is opgenomen. Als regel betekent dit dat onze wekelijkse kerkdiensten zónder publiek/kerkgangers doorgang vinden en worden uitgezonden via "kerkdienstgemist".(zie bij kerkdiensten).

Voor de kerkdiensten op 24 december aanstaande om 22.30 uur (kerstnachtdienst met 10 min vooraf orgelspel) en de kerkdienst op 25 december aanstaande om 10.00 uur (kerstochtenddienst met 10 minuten vooraf een film van de kinderkerstdienst) betekent dit het volgende.
Beide "kerstdiensten" worden als gebruikelijk gehouden. Alleen bij déze beide diensten zal een beperkte groep kerkgenagers worden toegelaten. Toegang is ALLEEN mogelijk als u zich VOORAF BIJ DE KOSTER heeft gemeld en hebt vernomen dat u geregistreerd bent. Wij kunnen in deze tijd helaas écht niet meer dan 30 kerkgangers toelaten. Om zoveel mogelijk mensen in de gelegenheid te stellen één van beide diensten bij te wornen kunt u zich voor één dienst aanmelden naar uw keuze (voor zover er ruimte is).
U kunt zich melden bij de koster: henrietdenarend@hotmail.com of 020-6593133.
 
terug