BELANGRIJKE ADRESSEN op een rij

BELANGRIJKE ADRESSEN op een rij
Kerkdiensten: Zondag 10.00 uur - kinderdienst wordt door de leiding verzorgd via een groepsapp.

Kerkadres: Pelgrimskerk;
Havikstraat 5; 1171 DW Badhoevedorp;
post: Roerdompstraat 17A; 1171 HA Badhoevedorp
Website: www.pelgrimskerk.org
Kerkdienst gemist: http://kerkdienstgemist.nl/assets/196793#.UnVH3PnD-TM

Predikant: vacant.
Interim-predikant
ds. J. van Holten (Nunspeet)
Mob. 06-44872075
E-mail: j.vanholten@protestantsekerk.nl

Pastoraat:
Voor pastorale spoedsituaties:
Tel: 06 1922 2567.
Voor minder dringende vragen:
Email: epieboven@gmail.com
Ook ziektemelding & opname.

Kanselmededelingen:
Uiterlijk op zaterdag voor 20.00 uur per mail richten aan de scriba.

Scriba:
Dhr. A.J. Bosch, tel: 659 3500.
Van ’t Hoffstraat 40, 1171 AR B”dorp.
Email: juupbosch@online.nl

Koster/beheerder:
Mw. H. den Arend;
Roerdompstraat 17A; 1171 HA Badhoevedorp;
Email: henrietdenarend@hotmail.com; Tel: 659 3133

Verhuur zalen/ruimtes: Mw. H. den Arend;
Roerdompstraat 17A; 1171 HA Badhoevedorp;
Email: henrietdenarend@hotmail.com; Tel: 6593133

ROUWSUITE BADHOEVEDORP
Het verlengstuik van uw huiskamer
Als u daar het meest behoefte aan heeft

Info: Mw. H. den Arend 020 659 3133 en kerkblad.

Kopij voor WEBSITE en kerkblad MEERKONTAKT: redactie.kerknieuws@pelgrimskerk.org
Distributie, (bezorg)klachten, verhuis- en overlijdensberichten:
Dhr. G. Slingerland; Plesmanlaan 36; 1171 EP Badhoevedorp; Email: g.slingerland@quicknet.nl; Tel: 659 3532.

Kerkelijk bureau:
Karavanserai: voor geboorte, huwelijk, verhuizing, vertrek, overlijden, attestatie; Tel: 659 1521;
Mw K.G. van Weering-van Wielink; Tel: 659 2246;
Mw. E. de Best-Unk; Tel: 659 4834

Kerkelijk archief:
Karavanserai: Roerdompstraat 17A, 1171 HA Badhoevedorp
Geopend: maandag 10.00-11.00 uur;

Vrijwillige bijdragen & giften:
T.n.v. Protestantse Gemeente Badhoevedorp-Lijnden
Bank: NL16RABO0373715838;
Info: I. Graeve-Koldewijn; Email: ejpgraeve@hetnet.nl
Specifieke giften:
Diaconie en Zending:
T.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Badhoevedorp-Lijnden;
Bank: NL55RABO0373736185;
Noodfonds:
T.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Badhoevedorp-Lijnden; Badhoevedorp o.v.v. "Diaconie" of "Zending"
Bank: NL55RABO0373736185;
Bloemengroep:
Boemengroep Protestantse Gemeente Badhoevedorp - Lijnden
Bank: NL69ABNA 0464202906;
website: www.bloemengroep.nl;

Of kijk voor bijdragen en giften op:
https://site.skgcollect.nl/366/
 
terug