BEDANKT VOOR DE JARENLANGE BEZORGING BEDANKT VOOR DE JARENLANGE BEZORGING
Recentelijk heeft de heer  J. Slootweg te kennen gegeven niet meer in staat te zijn Meerkontakt in zijn wijk te bezorgen.

Vele jaren heeft de heer Slootweg gezorgd, dat het Meerkontakt tijdig in zijn wijk op de diverse adressen werd bezorgd. Wij wensen hem en zijn familie nog een lange en gezonde tijd toe en bedanken hem nogmaals voor de trouwe en zorgvuldige wijze waarop hij deze vrijwilligerstaak heeft ingevuld.
De Kerkenraad.

 
terug