AKTIE KERKBALANS 2016!!!!!!!

AANDACHT VOOR.......KERKBALANS. Ook in 2016 van groot belang voor het financiƫle reilen en zeilen van onze gemeente.
AKTIE KERKBALANS 2016!!!!!!!
Voor 2016 hebben we € 236.000 aan uitgaven begroot en we verwachten een verlies van bijna € 10.000. Naast de inkomsten uit verhuur en rentebaten, maken we de afgelopen jaren al gebruik van onze voorzieningen (onze ‘spaarpotjes’) om het gat tussen inkomsten en uitgaven te dichten, en dit houdt dus in dat we interen op ons vermogen.

Het aantal gemeenteleden neemt ieder jaar af en daarom wordt dit probleem ieder jaar groter.
Als we ervanuit gaan dat we jaarlijks zo’n 250 bijdragen ontvangen van gemeenteleden, dan is er gemiddeld € 500 per bijdrage nodig om onze uitgaven te bekostigen en het jaar zonder verlies af te sluiten. Dat is een flink bedrag uiteraard. Lagere bijdragen worden gecompenseerd door hogere bijdragen, een ieder geeft wat hij of zij kan missen, ook daar is onze gemeente solidair.

Een mogelijkheid om het bedrag voor de gemeente te verhogen, zonder dat het u netto meer kost, is om uw bijdrage af te trekken van uw inkomen bij uw belastingaangifte. Het belastingvoordeel kunt u doorgeven aan de gemeente d.m.v. het verhogen van de bijdrage. U komt hiervoor in aanmerking, als uw bijdrage tussen de minimaal 1% (er is drempelbedrag van € 60) en maximaal 10% van uw inkomen bedraagt. Als u daarboven of -onder zit, dan kunt u gebruik maken van de zogenaamde ‘Periodieke Gift’ (de vervanger van de notariële akte). U kunt dus een hoger bedrag aan de gemeente toezeggen zonder dat het u netto meer kost. Indien u over het bovenstaande meer wilt weten, dan verneem ik het graag.

Daarnaast is er nog een andere mogelijkheid om de gemeente financieel extra te ondersteunen en dat is door middel van het schenken van een legaat aan de kerk: na uw overlijden ontvangt de gemeente dan een bedrag. Zoals eerder genoemd hebben we in 2015 een aantal legaten mogen ontvangen.

Namens het College van Kerkrentmeesters wil ik u alvast hartelijk danken voor uw bijdrage, groot of klein; het wordt ontzettend gewaardeerd. We hopen op een mooie opbrengst, omdat ook dit een bijdrage levert aan een gezonde toekomst voor onze gemeente.
Namens het College van Kerkrentmeesters, Jacob van Gelder, penningmeester. Telnr.: 06 1881 7022 jacobendiana@gmail.com
terug