AFTREDEN AMBTSDRAGERS

AFTREDEN AMBTSDRAGERS
In verband met gerezen spanningen binnen de Kerkenraad is aan de interim predikant, ds. Johan van Holten, gevraagd hierin te bemiddelen.
Dit, vooruitlopend op het verzoek tot begeleiding bij het formuleren van een beleidsplan voor onze gemeente.
Deze bemiddelingspoging heeft helaas de gerezen spanningen niet opgelost. Als vervolg hierop hebben twee ouderlingen, mw. Lucie Gijzenberg-van de Weg en mw. Jeanne Dees-Prevo, besloten hun ambt en werkzaamheden te beëindigen.
De leden van de Kerkenraad betreuren het dat dit kennelijk de enige uitweg was om te komen tot een werkbare samenwerking binnen de Kerkenraad. Zij danken beide dames nadrukkelijk voor hun langdurige inzet voor het pastoraat in onze gemeente en het vele werk dat zij hierbij hebben verzet.
terug