AFSCHEIDSGESCHENK VOOR "ONZE" DOMINEE BERT GRIFFIOEN

AFSCHEIDSGESCHENK VOOR "ONZE" DOMINEE BERT GRIFFIOEN
Naast het formele vertrek willen we natuurlijk ook op informele wijze stil staan bij dit afscheid.
Helaas kan de geplande afscheids(kerk)dienst op zondag 29 maart 2020, waarin Bert zou worden “losgemaakt” van onze kerkelijke gemeente GEEN DOORGANG VINDEN!
Natuurlijk laten we onze predikant niet "zomaar" vertrekken met de stille trom. We zullen daarom op een later tijdstip in een kerkdienst afscheid van hem (en zijn partner Will) nemen. U HOORT DAAR NOG NADER OVER.

In de tussentijd bereiden we het afscheid onverminderd voor en één van de zaken die natuurlijk moeten worden geregeld is het regelen van een afscheidsgeschenk.
Om invulling te geven aan de wens om Bert een afscheidsgeschenk namens de hele gemeente te geven is het mogelijk een bijdrage te storten op:
Rekening nummer NL91RABO0373715846,
t.n.v. Protestantse gemeente Badhoevedorp-Lijnden,
onder vermelding van “onze predikant gaat naar noordwest”.

 
terug