AFSCHEID VAN WIM BAC ALS KERKORGANIST

Een van de weinige keren dat we Wim Bac volop in beeld konden zien!
AFSCHEID VAN WIM BAC ALS KERKORGANIST
Behalve dat we aan jou veel dank zijn verschuldigd, geldt dat ook voor Ank. Zondag aan zondag als dat zo uitkwam zat jij naast je broer in al die kerken, en er zijn in Amsterdam bijna geen kerken te vinden waar Wim niet gespeeld heeft. Geweldig om de verhalen te horen van wat je dan soms meemaakt.’
terug