AFSCHEID VAN PASTOR ANS CREEMER OP 8 JULI 2018......

AFSCHEID VAN PASTOR ANS CREEMER OP 8 JULI 2018......
Zondag 8 juli beleefden we als kerkgangers samen met pastor Ans Creemer een bijzonder moment. Na acht jaar in onze gemeente te hebben gewerkt nam zij afscheid.

Met trouwe inzet en de schijnbaar tomeloze energie die we van Ans kennen, sprak de viering voor zich. Het was werkelijk een feest van ontmoeting, met God en mensen, door woord, zingen en bidden, zegening en brood en wijn; En haar kinderverhaal liet groot en klein de visvangst echt mee maken. Aansluitend was er alle gelegenheid, in zon of schaduw om verder te genieten en Ans en haar man te bedanken. Dat gebeurde ook op ludieke wijze, natuurlijk met gebruik van hoedjes, en een lied, toespraken door de voorzitter van de Kerkenraad en bewoners van Meerwende en hun pastor. Vrolijk en ook met wat melancholie in ons hart keerden wij huiswaarts. Moge de zegen van de Eeuwige hen en ons allen nabij blijven op de wegen die we gaan.
Bert Griffioen.
terug