AFSCHEID MW. TRUUS PETERS EN WELKOM MW INGER ALBERS BIJ MEERKONTAKT

AFSCHEID MW. TRUUS PETERS EN WELKOM MW INGER ALBERS BIJ MEERKONTAKT
Truus Peters trekt zich – na vele jaren – terug uit de redactie van Meerkontakt.
Ook hierbij zeggen wij haar hartelijk dank voor al het werk dat zij (meestal achter de schermen) voor ons kerkblad heeft gedaan. Wij wensen haar - na al die jaren - een welverdiende rustperiode toe. En wie weet......zien we je nog ergens anders terug!

Inger Albers neemt haar plaats in in de redactie van MEERKONTAKT
Haar wensen wij heel veel succes en vreugde toe in het haar zo vertrouwede redactionele werk. Wij zijn ervan overtuigd dat zij met enthousiasme het werk van Truus en de anderen zal helpen voortzetten.
Juup Bosch, scriba.
terug