ACTUEEL OVERZICHT NAMEN KERKENRAADSLEDEN

ACTUEEL OVERZICHT NAMEN KERKENRAADSLEDEN

Protestantse Gemeente Badhoevedorp-Lijnden

Samenstelling kerkenraad – 1 januari 2020


dhr. A.J. T. den Arend  (Harry)                 
ouderling – voorzitter kerkenraad                           
mw. A.R. Bentschap Knook-Knibbe (Roelie)
diaken
dhr. F.E.K. Bentschap Knook (Frank)
ouderling - kerkrentmeester
mw. G. Boersma - de Groot (Greet)
ouderling / commissie Erediensten
mw. J.C. Bonke (Hanneke)
ouderling / pastoraal assistent
dhr. A.J. Bosch (Juup)
ouderling - scriba kerkenraad
mw. E. Boven (Epie)
ouderling / pastoraal assistent
mw. R.I. Braam-Tolsma (Rita)
diaken - secretaris diaconie
mw. A.J. Dees-Prevo (Jeanne)
ouderling - pastoraat
mw. G.J.M. van Driel-van der Velde (Hannie)
ouderling / pastoraal assistent
mw. L.W. Gijzenberg-van de Weg (Lucie) 
ouderling - pastoraat
vacature
predikant
mw. A. de Jongh (Anneke)
diaken
dhr. H. Jonker (Harm)
ouderling - voorzitter college van kerkrentmeesters,
2e vz kerkenraad

dhr. H. Kamerman (Henk)
diaken - penningmeester diaconie
mw. C.B. Moens-Roubos (Ien)
diaken - De Schuilhoeve
dhr. M. Vis (Marijn)
ouderling - penn. college van kerkrentmeesters
mw. M. Zorge-Kooij (Marianne)
diaken
                                                                                                                                                         

terug