9 JULI: DIENST VAN SCHRIFT EN TAFEL

9 JULI: DIENST VAN SCHRIFT EN TAFEL
Zondag 9 juli is de dienst een Schrift en Tafelviering.
In deze dienst lezen we de aansporing om voor elkaar barmhartigheid te leren. ‘Wordt barmhartig, zoals uw Vader barmhartig is!’ zijn de woorden van Jezus in Lucas6 (36-42). Als kerkgemeenschap van mensen die ook een tafelgemeenschap willen zijn, en het geloof willen delen, die zullen uit die woorden in het evangelie over barmhartig zijn en niet oordelen over elkaar goede dingen kunnen leren. Een dienst waarin we bidden om de moed om te veranderen. Een gebed om openheid voor de ander ook, als die is verdwenen of dreigt onder te sneeuwen.
terug