89e WERELDGEBEDSDAG IN NEDERLAND

89e WERELDGEBEDSDAG IN NEDERLAND
Thema is: “En God zag dat het goed was….”
Doet u ook mee: Samen zingen en bidden geeft een krachtig signaal af tegen alle geweld in de wereld. De zang wordt begeleid door Jim Kuikman. Muzikale medewerking verleent het H.H. Engelbewaarderskoor, aangevuld met zangers uit de Pelgrimskerk o.l.v. Ineke Peereboom.
Voor vervoer kunt u Dick van Rooijen bellen: 659 3554 of 06 2410 9010. In de dienst wordt ook een collecte gehouden, ditmaal voor de volgende projecten:
Stichting Unu Pikin: biedt werk aan mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.
Het Parelhuis: vangt HIV besmette jonge kinderen op waarvan ouders of familie niet zelf de verzorging op zich kunnen nemen.
Opleiding nieuwe Gezondheidsassistenten (ZZG): de opleiding van gezondheidsassistenten voor de zorg in het binnenland wordt verzorgd door de Medische Zending en is belangrijk voor jong en oud.

Namens: Raad van Kerken en WGD Comité, Ina Tolsma-van Ginkel.
 
terug