7 OKTOBER 2018: BEVESTIGING GREET BOERSMA ALS OUDERLING 7 OKTOBER 2018: BEVESTIGING GREET BOERSMA ALS OUDERLING
De kerkenraad is verheugd te kunnen meedelen dat mevrouw G. (Greet) Boersma-de Groot bereid is ouderling te worden. Zij is al geruime tijd voorzitter van de commissie erediensten en zichtbaar betrokken bij onze gemeente. Bevestiging in het ambt zal – tenzij er vóór 29 september wettige bezwaren zijn ingediend bij de scriba - plaatsvinden in de dienst van 7 oktober 2018.
terug