70 JAAR PASSAGE: SAMEN GOEDE HERINNERINGEN OPHALEN!! 70 JAAR PASSAGE: SAMEN GOEDE HERINNERINGEN OPHALEN!!
Uitnodigingaan u allen voor koffie & lunch op:
Woensdag 12 juli 2017 van 10.30 - 12.00 uur in de Karavanserai in Badhoevedorp.

Onderwerp: “Herinneringen 70 jaar Passage” door Uzelf.
12 juli is er gelegenheid om herinneringen te delen en ook om nog een korte presentatie te laten zien en horen. We vinden we het allemaal heel leuk en fijn wanneer u nog iets moois of leuks over de tijd dat u lid was van Passage heeft te vertellen. U wordt van harte uitgenodigd.
Namens het bestuur: Ina Tolsma-van Ginkel.
terug