Wie vult de lege plaatsen op het preekrooster

Oproep voor gastpredikanten.

Het is voor velen niet te geloven maar het invullen voor het gastpredikanten rooster 2023 is alweer begonnen.
Voor de ene predikant moet je heel snel zijn en de andere wachten tot 1 april of na Pasen om afspraken te maken.

Deze oproep is voor u als gemeente om mee te denken aan predikanten die u graag in de Pelgrimskerk zou willen horen.

Als u iemand weet, geef dan naam, adres, telefoonnummer of emailadres aan mij door, dan ga ik hiermee aan de slag om te kijken of een afspraak mogelijk is.

Preekvoorziener
Lia Kooy,
Keizerweg 133A
020- 659 44 17
Lia.kooy@hetnet.nl
 

Profielschets te beroepen Predikant

De beroepingsprocedure is in de opstart fase.
Een van de zaken die geregeld moet worden is het vaststellen van een profielschets.
In de onderstaande link kunt u de voorgestelde profielschets vinden.
Deze is open voor commentaar tot eind December 2021.
De kerkenraad zal dat begin Januari 2022 de definitieve profielschets vast stellen.Profielschets Predikant 2021