WISSELING VAN DE WACHT IN MEERWENDE

WISSELING VAN DE WACHT IN MEERWENDE
In haar hoedanigheid als coördiantor was Anneke de verbindende schakel tussen de verschillende "bezoekdames", maar ook tussen het team en de predikant en pastores. Ook de relatie met "het huis" en met name de pastor van Meerwende verzorgde zij uitmuntend.
Anneke besloot dat het "haar tijd" was om een nieuwe weg in te slaan en die heeft zij gevonden in de vorm van toetreding tot het college van diakenen in de Pelegrimskerk. Op 6 november werd zij als diaken bevestigd.

Een opvolger had zij al gevonden in de persoon van Ina Jonker.
Ina komt uit de zorg en kent daarom de "belevingswereld" van (ook) verzorgingscentra. Daarbij heeft zij een goed gevoel voor de omgang met en het geduld voor ouderen. En.....niet onbelangrijk: een goed luisterend oor voor de vragen en problemen die daar leven.
Ina is in dezelfde dienst van 13 november door Bert Griffioen voorgesteld aan de aan haar toevertrouwde mensen.

Anneke kon meteen in haar nieuwe functie deelnemen aan de voorbereiding en uitvoering van de dienst van Schrift en Tafel.
En na afloop van de dienst was er gelegenheid om in de "binnentuin" van Meerwende informeel afscheid te nemen van Anneke en kennis te maken met Ina. Dit gebeurde lopend en "aan tafel" onder het genot van een lekker kopje koffie.
 
terug