WIJ GEDENKEN......... WIJ GEDENKEN.........
Wij gedenken.....
"Kom eens boven, want je vader doet zo vreemd", dat riep onze moeder boven uit de slaapkamer. Ik was thuis en ging snel de trap op om te kijken wat er aan de hand was. Tot mijn schrik lag vader op de grond naast het bed. Hij bewoog niet en het leek alsof hij dood was. Ik belde de dokter, die onmiddellijk kwam en inderdaad constateerde dat onze vader dood was. Hij was 91 jaar oud en eigenlijk bijna nooit ziek. En nu dus door een hartaanval zijn einde gevonden.
Onze ouders had ik in huis opgenomen, want zij hadden geen zin in een bejaardenhuis. De verzorging had ik zoveel mogelijk zelf op mij genomen met hulp van incidentele zusters van verzorging. Soms, als ik lange tijd op reis was, bracht ik haar onder in Verzorgingshuis Meerwende. Een keer belde ik vanuit Ierland naar dat tehuis om te vragen hoe het ermee was. De zuster antwoordde dat ze haar juist van de straat hadden opgepakt: ze was op weg gegaan naar de bushalte, want Jan was toch weg.... Moeder werd uiteindelijk toch opgenomen in een verzorgingshuis. Slechts enkele maanden is zij daar geweest en het was verrassend te zien hoe zij daar integreerde en met alles meedeed. Tenslotte kreeg zij een griepaan-val, bleef in bed. Samen met mijn jongste broer hebben wij haar begeleid op het sterfbed. Zij was bijna 95 jaar oud.
Een aantal jaren eerder deed zich al een sterfgeval voor in onze familie. Onze oudste broer werd opeens ziek, werd geopereerd en kwam in een langdurige coma en verbleef in het ziekenhuis in een aparte ka-mer. Als je hem bezocht zou je kunnen denken dat hij nog leefde, want hij zag er eigenlijk wel gezond uit met die blozende wangen Maar feitelijk was hij overleden, al lag hij in coma. Hij overleed op de leeftijd van 67 jaar, dus pas vrij kort met pensioen.
Mijn tweede broer was getrouwd en samen met zijn vrouw hadden zij vier kinderen. Hun oudste zoon was student, maar kreeg psychische problemen. Ik ging weleens een eindje fietsen met hem en dacht hem wat te kunnen helpen. Hij werd daarvoor eerst opgenomen op een gesloten afdeling, waar ik hem opzocht, wat hij volgens mijn broer wel op prijs zou stellen. Maar tot een goed gesprek kwam het helaas niet zodat we maar in het park gingen wandelen. Uiteindelijk mocht hij wel weer een tijdje gewoon naar huis. Mijn broer ging weleens voor in een kerkdienst en samen met mijn moeder gingen wij naar die kerkdienst. Na afloop gingen wij nog naar mijn broers huis, waar we ook onze neef hoopten te ontmoe-ten. Bij binnenkomen constateerde mijn broer al iets ernstigs, nl. dat er niet ontbeten was door onze neef. De grote schok die wij toen ontvingen was dat hij tijdens de afwezigheid van onze broer zelfmoord had gepleegd in de trappengalerij. Ontzettend. Waarom toch??
De echtgenote van mijn jongste broer bleek kanker te hebben. Uiteindelijk is zij overleden en haar over-lijden heeft mijn broer zeer aangetast. Hij komt niet goed meer op gang, rijdt geen auto meer en ook geen fiets. Komt bijna nergens meer. Hoe krijg je dat weer goed?
Tenslotte: Nog kort geleden overleed een lieve jonge vriendin uit Zambia, nadat zij lange tijd hier heeft gelogeerd, aan een vrij onbekende vorm van kanker. Vaak was zij bij ons in de kerk. Als je dit alles overziet, kun je denken: hoe kom je daar weer overheen? Een goede vriend gaf mij een gedicht dat ik graag bij deze doorgeef:

Nu 't rouwrumoer rondom jou is verstomd
de stoet voorbij is, de schuifelende voeten,
nu voel ik dat er een diepe stilte komt,
en in die stilte zal ik je opnieuw ontmoeten,
en telkens weer zal ik je tegenkomen.
We zeggen veel te gauw: het is voorbij.
Hij heeft alleen je lichaam weggenomen,
niet wie je was en ook niet wat je zei.
Ik zal nog altijd grapjes met je maken,
we zullen samen door het stille landschap gaan.
Nu je mijn handen niet meer aan kunt raken,
raak je mijn hart nog duidelijker aan.
(Toon Hermans)


Jan Koetsier.
terug